GRUFFUDD NANNAU (fl. c. 1460), bardd

Enw: Gruffudd Nannau
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Aelod, y mae'n debyg, o deulu Nannau. Cyfoesai â Dafydd ap Maredudd ap Tudur, fl. 1460. Cadwyd peth o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau, ac yn ei phlith englyn i'r bardd Gruffudd Phylip (NLW MS 643B (39b)), cywydd i feibion Ieuan Fychan o Bengwern (bu farw c. 1458) (Cardiff MS. 83 (28b)), NLW MS 3049D (500)), a chywydd i Dafydd Llwyd ap Gruffudd Deuddwr (Peniarth MS 64 (236)).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.