HOWEL, HARRI (fl. 1637-71), bardd

Enw: Harri Howel
Rhiant: Howel ap Sion Ieuan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Robert (Bob) Owen

mab Howel ap Sion Ieuan o blwyf Dolgellau, a oedd yntau yn fardd. Yr oedd yn cydoesi â Gruffydd Phylip (gweler Phylipiaid Ardudwy) ac yn canu i'r un teuluoedd ag ef o'r bron. A barnu oddi wrth y deunaw neu fwy o gywyddau a adawodd ar ei ôl bu Harri Howel yn canu i wŷr tiriog yn byw mewn cylch sy'n ymestyn o Fodwrdda yn Llŷn i Gwaenynog a Llwyn Ynn yn nyffryn Clwyd, Nannau a Hafod Dywyll, gerllaw Dolgellau, a Dolaugwyn gerllaw Tywyn Meirionnydd. Y mae'n debyg ei fod, fel Siôn Phylip (gweler Phylipiaid Ardudwy), yn amaethu ei dir ei hun — y mae hyd heddiw le o'r enw ‘Ffridd Harri Howel’ ar derfynau plwyfi Dolgellau a Llanfachreth. Canodd farwnad Sion Miltwn, Gwaenynog, yn 1637, a chywydd priodas Robert Owen, person Llangelynnin, sir Feirionnydd, yn 1671.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/