HYWEL ap RHEINALLT, neu HYWEL RHEINALLT (fl. c. 1471-94), bardd

Enw: Hywel Ap Rheinallt
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

y ceir swm mawr o'i waith mewn llawysgrifau. Cynnwys hwn lawer o ganu traddodiadol i aelodau teuluoedd bonheddig Gogledd Cymru, yn cynnwys rhai Ynys y Maengwyn, Coetmor, Clenennau, ac Emral; ceir cywydd ganddo i Ddafydd ab Owain, abad Ystrad Marchell. Cadwyd hefyd nifer o'i gywyddau serch a'i ymryson gyda Lewys Môn; ceir cyfeiriad ato yng nghywydd ymryson Llywelyn ap Gutun i Lewys Môn (Llanst. MS. 122 (620)). Ni wyddys unrhyw fanylion am ei fywyd, ond y mae'n amlwg ei fod yn ŵr o Ogledd Cymru.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/