HYWEL GETHIN (' Hywel Gethin of Celynnog,' yn ôl y llawysgrifau) (fl. c. 1485), bardd

Enw: Hywel Gethin
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

y dywedir ei fod yn ŵr o Glynnog Fawr yn Sir Gaernarfon. Nid erys unrhyw fanylion amdano, ond y mae'n amlwg bod y dyddiadau a roir iddo gan Owen Jones, ' Gweirydd ap Rhys,' ' Myrddin Fardd,' a Wiliam Owen (sef 1570-1600), yn rhy ddiweddar, oherwydd ceir mewn llawysgrifau gywydd moliant a gyfansoddodd i bedwar mab Rhys ap Hywel ap Madog o Lanystumdwy, ac yr oedd y rheini'n byw yn niwedd y 15fed ganrif a dechrau'r 16eg (gweler J. E. Griffith, Pedigrees, 129, 170). Dywedir ei fod yn achydd, ond ni chafwyd unrhyw enghraifft o'i waith achyddol hyd yn hyn, nac ychwaith ddim rhagor o'i farddoniaeth.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/