IEUAN ap TUDUR PENLLYN (fl. c. 1480), bardd

Enw: Ieuan ap Tudur Penllyn
Rhiant: Tudur Penllyn
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

mab Tudur Penllyn o Gaer Gai. Cadwyd llawer o'i waith mewn llawysgrifau, a hwnnw'n cynnwys cywyddau i aelodau teuluoedd Abertanad, yr Wyddgrug, Ynys y Maengwyn, a Gwydir, cywydd i Ddafydd ab Owain, abad Ystrad Marchell, cywydd dychan i'r Fflint, ac englynion ymryson â Guto'r Glyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.