Cywiriadau

IEUAN LLWYD SIEFFRAI (fl. c. 1599-1619), bardd

Enw: Ieuan Llwyd Sieffrai
Priod: Margred ferch Morus ap Siôn ab Elis
Plentyn: Morus Llwyd
Plentyn: Sieffrai Llwyd
Rhiant: Sieffrai ab Ieuan Llwyd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

brodor o Ogledd Cymru. Cadwyd peth o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau. Yn ei phlith ceir cywydd ac englynion marwnad i'r Capten Sion Salbri o Rug, a fynega gysylltiad agos rhyngddo â'r bardd, englynion i Pyrs Gruffydd o'r Penrhyn, englynion i groesawu Rhisiart Huws i Benllyn, cywydd i ddiolch i Robert Fychan o Lwydiarth am y croeso a gafodd y bardd yn ei gartref, cywydd gofyn cleddyf i Maredudd ap Huw Lewys dros Ffowc Holant, a pheth canu rhydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Cywiriadau

    Dyddiad cyhoeddi:

    Cywiriadau