Cywiriadau

JONES, SAMUEL (fl. 1715-64), gweinidog Annibynnol ac athro ysgol

Enw: Samuel Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol ac athro ysgol
Maes gweithgaredd: Crefydd; Addysg
Awdur: John Dyfnallt Owen

Ganwyd ym mhlwyf Llanedi, Sir Gaerfyrddin, fel y tybir — eithr awgrymir Llangyfelach, Sir Forgannwg, hefyd. Yr oedd yn academi Caerfyrddin, dan William Evans, c. 1715, a bernir ei fod yn gwasanaethu eglwys neilltuol yn ystod ei dymor yn yr academi. Bu'n weinidog Capel Seion, Llanddarog, Sir Gaerfyrddin, 1720-52, a Tirdoncyn, Sir Forgannwg, 1720-59. Preswyliai yn Pentwyn, Llannon, Sir Gaerfyrddin; cadwai ysgol yno am 22 mlynedd, a daeth amryw o'i ddisgyblion yn wŷr blaenllaw — Dr. Richard Price, Owen Rees, Thomas Morgan (Henllan), Noah Jones (Walsall), etc. Symudodd, c. 1766, i Dreforris, Sir Forgannwg, lle yr agorodd ysgol a'i fab yn athro ynddi. Drwgdybid ef, gan rai, o fod yn Ariad, eithr tystiolaetha ei bregethau ei fod yn efengylaidd ei ysbryd a'i farn. Yn 1764 y clywir ddiwethaf amdano, a thybir iddo farw yn 1767 neu 1768.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

JONES, SAMUEL

Gellir bod yn bendant ar flwyddyn ei farwolaeth. Cofnodir claddu ‘Rev. Samuel Jones’ yng nghofrestr plwy Llanedi ar 10 Awst 1767.

    Dyddiad cyhoeddi: 1970

    Cywiriadau