Cywiriadau

JONES, SAMUEL (fl. 1715-64), gweinidog Annibynnol ac athro ysgol

Enw: Samuel Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol ac athro ysgol
Maes gweithgaredd: Crefydd; Addysg
Awdur: John Dyfnallt Owen

Ganwyd ym mhlwyf Llanedi, Sir Gaerfyrddin, fel y tybir - eithr awgrymir Llangyfelach, Sir Forgannwg, hefyd. Yr oedd yn academi Caerfyrddin, dan William Evans, c. 1715, a bernir ei fod yn gwasanaethu eglwys neilltuol yn ystod ei dymor yn yr academi. Bu'n weinidog Capel Seion, Llanddarog, Sir Gaerfyrddin, 1720-52, a Tirdoncyn, Sir Forgannwg, 1720-59. Preswyliai yn Pentwyn, Llannon, Sir Gaerfyrddin; cadwai ysgol yno am 22 mlynedd, a daeth amryw o'i ddisgyblion yn wŷr blaenllaw - Dr. Richard Price, Owen Rees, Thomas Morgan (Henllan), Noah Jones (Walsall), etc. Symudodd, c. 1766, i Dreforris, Sir Forgannwg, lle yr agorodd ysgol a'i fab yn athro ynddi. Drwgdybid ef, gan rai, o fod yn Ariad, eithr tystiolaetha ei bregethau ei fod yn efengylaidd ei ysbryd a'i farn. Yn 1764 y clywir ddiwethaf amdano, a thybir iddo farw yn 1767 neu 1768.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

JONES, SAMUEL

Gellir bod yn bendant ar flwyddyn ei farwolaeth. Cofnodir claddu ' Rev. Samuel Jones ' yng nghofrestr plwy Llanedi ar 10 Awst 1767.

    Dyddiad cyhoeddi: 1970

    Cywiriadau

    Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

    Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.