MEREDITH, THOMAS (fl. 1747-70), cynghorwr Methodistaidd, ac Antinomiad

Enw: Thomas Meredith
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cynghorwr Methodistaidd, ac Antinomiad
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Hanoedd o Lanbrynmair, ond trigai yng Nghoed-y-rhos, Mochdref, Sir Drefaldwyn. Enwir ef yn gynghorwr yn sasiwn y Tyddyn, 1747. Perthynai i blaid Howel Harris yn 1750, ond trowyd ef allan yn 1751. Dywedir iddo ŵyro at Antinomiaeth a mynd o dan ddylanwad Thomas Sheen. Dychwelodd i'w gynefin a llwyddodd i ennill rhai canlynwyr. Cyhoeddwyd casgliad o'r eiddo yn 1770 allan o waith William Erbury a Morgan Llwyd, etc., sef A Scourge for the Assirian the great Oppressor (W. Laplain, Salop). Ceir ei olygiadau mewn llyfr a gyhoeddwyd yn 1770 ar ôl ei farw (o'r un wasg), sef An Illustration of Several Texts of Scripture, sy'n cynnwys rhai o'i lythyrau. Ceir elfen gyfriniol yn ei waith, a thuedd at ddaliadau'r hen heretigiaid ‘Monophysitaidd.’

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/