OWAIN GWYNEDD (fl. c. 1550-90), bardd

Enw: Owain Gwynedd
Rhiant: Ieuan o Garno
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

a raddiodd yn Bencerdd Cerdd Dafod yn eisteddfod Caerwys, 1568 (Pen. MS. 121 (215), 132 (60), 144 (268)). Ni wyddys unrhyw fanylion amdano, ond cadwyd llawer o'i gerddi mewn llawysgrifau. Cywyddau i wahanol aelodau o deuluoedd bonheddig Gogledd Cymru yw'r rhan fwyaf ohonynt; yn eu plith ceir rhai i Lewys Owain o Ddolgellau a'i feibion, Siôn Owain Fychan o Lwydiarth, Siôn Salbri o Lyweni, Dafydd Llwyd ap Wiliam o Beniarth, a Dafydd Llwyd ap Huw ab Ifan o Ynys y Maengwyn. Canodd gywydd marwnad i'r bardd Syr Owain ap Gwilym, a chywyddau ymryson i Wiliam Llŷn ac i Huw Arwystl; canodd hefyd gywyddau crefyddol, cywydd i'r eira, a nifer o englynion amrywiol a gynnwys un ganddo ar ei glaf wely.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.