RHODRI ab OWAIN (bu farw 1195), tywysog yng Ngwynedd

Enw: Rhodri Ab Owain
Dyddiad marw: 1195
Plentyn: Gruffydd ap Rhodri
Rhiant: Christina ferch Gronw
Rhiant: Owain ap Gruffydd ap Cynan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: tywysog yng Ngwynedd
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Thomas Jones Pierce

mab Owain Gwynedd a Christina, a brawd iau Dafydd I. Yr oedd ei gyfran ef o diriogaeth Owain Gwynedd ym Môn ac Arfon eithr alltudiwyd ef o'r gyfran honno yn 1190 gan ei neiaint, Gruffydd a Maredudd, meibion Cynan. Yn 1193 llwyddodd i adennill Môn dros dymor trwy gymorth llu o Ynys Manaw - yr oedd cyn hynny wedi ymrwymo i briodi merch i frenin Manaw. Ni wyddys a fu iddo ddychwelyd o'i alltud a chymryd rhan yng nghwymp a darostyngiad Dafydd yn 1194; bu farw yn 1195, fodd bynnag, a chladdwyd ef (meddir) yng Nghaergybi. Yr oedd wedi priodi, beth amser cyn hynny, ferch i'r Arglwydd Rhys; bu mab, Gruffydd, o'r briodas, ond ni adawodd hwnnw etifeddion.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/