WATCYN CLYWEDOG (fl., c. 1630-50), bardd

Enw: Watcyn Clywedog
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David James Bowen

Ceir tua 50 o'i gywyddau mewn llawysgrif yn ogystal â llawer o englynion. Estynnai ei gylch clera dros siroedd Môn, Caernarfon, a Dinbych, ac yr oedd iddo nawdd yn y Berth Ddu, Bodfel, Bodwrdda, Hendre Fawr, Llannor, Llwydiarth, Plas-y-ward, a Saethon. Y mae dros hanner ei waith yn gywyddau marwnad, a chanwyd un o'r rhain i'r cyrnol Richard Bulkeley a laddwyd mewn ymryson cleddyfau ar draeth y Lafan, 19 Chwefror 1649/50. Canodd hefyd i dŷ newydd Dr. John Davies, Mallwyd yn 1630. Dengys ei gywyddau mawl, marwnad, gofyn, cymod, cyngor, a phriodas, fel y ffynnai'r traddodiad nawdd o hyd yn yr ardaloedd hyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.