LEWIS DARON (fl. c. 1520), bardd

Enw: Lewis Daron
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David James Bowen

Brodor o Aberdaron. Yr oedd teuluoedd Bodeon, Bodfel, Cochwillan, Glynllifon, a Gwydir ymhlith ei noddwyr. Canodd hefyd farwnad i Dudur Aled. Yn ôl Pen. MS. 122 (122) fe'i claddwyd yn Nefyn, serch bod ffynonellau eraill yn dweud mai yn Llanegwad yn Sir Gaerfyrddin y claddwyd ef. Argraffodd ' Myrddin Fardd ' gyfran o'i waith yn Cynfeirdd Lleyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/