LEWIS, MOSES (fl. 1748-1800), cynghorwr Methodistaidd, ac Antinomiad

Enw: Moses Lewis
Rhiant: Arthur Lewis
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cynghorwr Methodistaidd, ac Antinomiad
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

mab Arthur Lewis o'r Fron, Brymbo, sir Ddinbych. Yr oedd yn un o sefydlwyr yr achos yn Adwy'r Clawdd, a ffodd Peter Williams i'w dŷ’ ar ôl ei erlid yn 1748. Dechreuodd bregethu c. 1750. Ymlynai wrth blaid Howel Harris yn 1751, ond cefnodd arno yn fuan gan wrthod ymuno â'r ‘Teulu’ yn Nhrefeca. Coleddodd syniadau Antinomaidd a chafodd rai i'w ddilyn yn Nyffryn Clwyd ac Arfon. Enwir ef gyda Thomas Sheen a Thomas Meredith ac Antinomiaid amlwg eraill, a chyfeirir ato yn 1763 fel un a bregethai athrawiaeth y brodyr Relly. Cefnodd yn gyfan gwbl ar grefydd yn niwedd ei oes; bu farw mewn henaint c. 1800.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/