RHISIERDYN, bardd yng Ngwynedd yn ail hanner y 14eg ganrif

Enw: Rhisierdyn
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Place: Ngwynedd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David Myrddin Lloyd

Y mae canon ei waith yn ansicr, a'r testun yn gymysg. Ceir ymdriniaeth ar yr awdlau a briodolir iddo yn Llyfr Coch Hergest a'r Myv. Arch. gan Henry Lewis yn y B.B.C.S., cyf. I, rhan ii, 123-33. Canodd awdlau moliant i Ronwy (Fychan) ap Tudur (bu farw 1382), i Fyfanwy gwraig Ronwy Fychan, ac awdl-farwnad i Syr Hywel y Fwyall (bu farw 1381). Y mae llawysgrif N.L.W. 4973C, 260b, yn priodoli i Risierdyn yr awdl i abad Aberconwy a briodolir i Gasnodyn yn y Myv. Arch., ac y mae Pen. 118 (140) yn rhoi i Risierdyn yr awdl ‘Y Duw uchaf y kyfarchaf,’ a briodolir yn Llyfr Coch Hergest (col. 1251) i Fleddyn Ddu. Y mae amryw lawysgrifau (e.e. Bod. 1 a 2, Pen. 90 a 100) yn cynnwys cywydd moliant i Hwlcyn ap Howel ap Ierwerth Ddu o Bresaddfed, Môn (‘Cad ddirwy keidw ddwyrodd’) ac yn ei briodoli i Risierdyn. Sonnir yn y cywydd hwn am Hwlcyn yn mynd ar bererindod i Gaersalem.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/