SIMMONS, neu SIMONS, JOSEPH (1694? - 1774), gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro ysgol

Enw: Joseph Simmons
Dyddiad geni: 1694?
Dyddiad marw: 1774
Plentyn: Noah Simmons
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Annibynwyr ac athro ysgol
Maes gweithgaredd: Crefydd; Addysg
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd tua 1694 yn Foxhole, Llansamlet; bu yn academi Caerfyrddin dan Perrott. Yn 1724 urddwyd ef yn weinidog cynorthwyol dan Roger Howell yng Nghwmllynfell a'r Gellionnen. Yr oedd yn cadw ysgol yng Nghastell Nedd yn 1730, ysgol y bu Lewis Rees ynddi — bu Howel Harris yn aros noson yn Awst 1738 gyda ‘Jos. Symons, near the Abbey at Neath.’ Dywedir iddo, pan fu farw Rees Price yn 1739, gymryd at ei academi yn Nhynton; ond erbyn 1741 sut bynnag yr oedd ganddo ysgol yn Abertawe. Calfin oedd Simmons; enwir ef gan Edmund Jones yn 1741 (Trevecka Letter 362) fel un o'r gweinidogion Ymneilltuol a gefnogai'r Diwygiad Methodistaidd, a phwysodd Edmund Jones ar Thomas Morgan (‘o Henllan ') i fynd i'r ysgol at ‘Mr. Seimons at Swanzey’ yn hytrach nag at Samuel Jones, Pen-twyn, ansad ei Galfiniaeth. I academi Galfinaidd y Fenni yr anfonodd Simmons ei fab ef ei hunan, ac yr oedd Edmund Jones yn bresennol yn urddiad hwnnw — ond digiodd yr ‘Hen Broffwyd’ (gweler ei ddyddlyfr, 1789, yn N.L.W.) pan gymerth Joseph Simmons ran yn urddiad yr Armin Edward Evan yn Aberdâr. Yn 1750 symudodd Simmons ei drigfan o Hendreforgan i Lansamlet, i fugeilio eglwys Castell Nedd, ar y pryd yng nghapel Chwarelau-bach; arolygai'r achos yn Sgiwen hefyd. Codwyd capel Maes-yr-haf yn 1772, ac ar agoriad hwnnw urddwyd Noah Simmons (a fu yn academi'r Fenni, 1768-72) yn gynorthwywr i'w dad. Bu Joseph Simmons farw'n ddisyfyd yn Abertawe, 12 Mai 1774. Dilynwyd ef gan ei fab Noah, a bu hwnnw ym Maes-yr-haf hyd 1794, pan ymadawodd i America yn herwydd gwrthwynebiad rhai o'i bobl iddo; ni wyddys pa bryd y bu ef farw.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/