PERYF ap CEDIFOR WYDDEL (fl. 1170), bardd

Enw: Peryf Ap Cedifor Wyddel
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David Myrddin Lloyd

Yr oedd yn un o wyth o frodyr o leiaf, ac yr oedd Hywel ab Owain Gwynedd yn frawd maeth i saith ohonynt. Pan laddwyd Hywel ym mrwydr y Pentraeth, Môn (1170), gan lu Dafydd a Rhodri, ei hanner-brodyr, meibion Cristin, yr oedd y saith yno gydag ef. Lladdwyd rhai ac ni ddihangodd mwy na thri ohonynt yn ddianaf. Lladdesid Ithel, y brawd arall, cyn hynny, yn Rhuddlan, lle'r oedd yn ymladd tros Owain Gwynedd, a chanwyd englynion marwnad iddo gan Gynddelw (Myv. Arch., 174a). Ar dud. 346 o'r Myv. Arch. ceir cyfres o englynion marwnad gan Beryf i Hywel, ac yn llawysgrif Hendregadredd 126a, a Myv. Arch., 28 1b, ceir cyfres arall, ddienw, sy'n amlwg yn waith un o'r saith brawd maeth. Y mae pob achos dros dderbyn barn Thomas Price (Hanes Cymru, 584-7) a Thomas Stephens (Literature of the Kymry, 39-41) fod yr englynion gwych hyn (‘Tra fuam yn saith trisaith ni'n beiddai’) hefyd yn waith Peryf.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/