HUGHES, EDWARD (‘Y Dryw’; 1772 - 1850), eisteddfodwr

Enw: Edward Hughes
Ffugenw: Y Dryw
Dyddiad geni: 1772
Dyddiad marw: 1850
Rhiant: Benjamin Hughes
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: eisteddfodwr
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Robert William Hughes

Ganwyd yn Nannerch (bedyddiwyd 9 Gorffennaf), mab Benjamin Hughes, Walgoch, Nannerch. Addysgwyd ef yn S. Alban's Hall, ac ymaelododd yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, yn 1794; B.A., 1797; M.A., 1800. Bu'n gaplan yn y fyddin am beth amser, a hefyd yn yr un swydd ar long ryfel yn yr ymgyrch anffodus i ynys Walcheren yn 1809. Bu'n rheithor Llanddulas o 1814 i 1818, a Bodfari o 1818 i 1850.

Dyfarnwyd ei awdl ‘Elusengarwch’ yn orau yn eisteddfod Dinbych, 1819, gan Dr. William Owen Pughe, ‘Bardd Nantglyn,’ a ‘Dewi Silin.’ Cododd storm anarferol chwerw a barhaodd am amser maith ynghylch y dyfarniad hwn. Bernid gan feirdd a llenorion Cymru yn dra chyffredinol mai ‘Dewi Wyn o Eifion’ a deilyngai y wobr. Etholwyd ef yn fardd Cymdeithas y Gwyneddigion, 1820-1, ac enillodd wobr Cymdeithas y Cymmrodorion, 1822, am ei gywydd ‘Hu Gadarn.’ Yn eisteddfod Dinbych, 1828, bu'n fuddugol eto ar ‘Ymdrech Buddug yn erbyn y Rhufeiniaid’ a hefyd ar yr awdl, ‘Amaethyddiaeth,’ dan feirniadaeth ‘Gwallter Mechain,’ ‘Alun,’ ac Aneurin Owen. Bu'n gystadleuydd ar awdlau yn Wrecsam, 1820, Caernarfon, 1824, Rhosllanerchrugog, 1829, Bryn Eglwys yn Iâl, 1830. Ceir amryw ddarnau byrion o'i waith yng ngwahanol gylchgronau a chasgliadau barddonol ei gyfnod. Bu farw 11 Ebrill 1850 ym Modfari.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/