Rhestr Enwau

 • GWYNNE, Glanbrân - gweler GWYNNE
 • GWYNNE, Bodvel, Caerfryn - gweler BODVEL
 • teulu GWYNNE Cilfái,
 • teulu GWYNNE GARTH, Llanlleonfel, Faesllech
 • GWYNNE, CHARLES (1580 - 1647), cenhadwr dros y Jesiwitiaid - gweler BODVEL
 • GWYNNE, HUGH Berth-ddu, Bodysgallen - gweler WYNN
 • GWYNNE, JOHN - gweler GWYN, JOHN
 • GWYNNE, OWEN, meistr Coleg S. Ioan, Caergrawnt - gweler WYNN
 • GWYNNE, OWEN, meistr Coleg S. Ioan, Caergrawnt - gweler GWYN, JOHN
 • GWYNNE, OWEN (bu farw 1633), meistr Coleg S. Ioan, Caergrawnt - gweler WYNN
 • GWYNNE, RICHARD (1822 - 1907) - gweler GWYNNE
 • GWYNNE, RICHARD (1822 - 1907) - gweler GWYNNE
 • GWYNNE, ROBERT (JOHNS) (fl. 1578), cenhadwr ac awdur Pabyddol
 • GWYNNE, ROGER (1577 - 1605?), offeiriad Catholig - gweler BODVEL
 • GWYNNE, SACKVILLE (c. 1751 - 1794)
 • GWYNNE-VAUGHAN, DAVID THOMAS (1871 - 1915), llysieuydd
 • GWYNNETH, JOHN (1490? - 1562?), offeiriad Pabyddol a cherddor
 • GWYROSYDD - gweler JAMES, DANIEL
 • GYMRAES O GANAAN, Y - gweler JONES, MARGARET