HUW PENNANT (fl. c. 1565-1619), bardd

Enw: Huw Pennant
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

a raddiodd yn ddisgybl pencerddaidd cerdd dafod yn eisteddfod Caerwys yn 1568 — Pen. MSS. 132 (59), 144 (268). Ni wyddys dim am ei fywyd, ond cadwyd nifer mawr o'i gerddi — yn awdlau, cywyddau, ac englynion. Y mae'r mwyafrif ohonynt yn ganu moliant, marwnad, a gofyn i aelodau o wahanol deuluoedd bonheddig Gogledd Cymru. Yn eu plith ceir Bodeon, Bodfel, Bodrhyddan, Bryncir, Cefnamwlch, Cefnllanfair, Clenennau, Corsygedol, Glynllifon, Llyweni, Madryn, Myfyrian, Mysoglen, Penrhyn, Plas Du yn Eifionydd, Plas Newydd ym Môn, Porthamel, Rhiwedog, Rhiwlas, ac Ystumcegid.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/