Rhestr Enwau

 • PUGH, HUGH (1803 - 1868), ysgolfeistr a gweinidog gyda'r Annibynwyr
 • PUGH, HUGH (1794/5 - 1865), capten llong
 • PUGH, HUGH (1779 - 1809), gweinidog gyda'r Annibynwyr
 • PUGH, Syr IDWAL VAUGHAN (1918 - 2010), gwas sifil, Comisiynydd Seneddol dros Weinyddiad (Ombwdsman) (1976-79)
 • PUGH, JOHN (1846 - 1907), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a sylfaenydd ac arolygydd cyntaf y Symudiad Ymosodol
 • PUGH, JOHN (Ieuan Awst; 1783 - 1839), cyfreithiwr a bardd
 • PUGH, JOHN (1744 - 1799), clerigwr
 • PUGH, LEWIS HENRY OWAIN (1907 - 1981), milwr
 • PUGH, PHILIP (1679 - 1760), gweinidog gyda'r Annibynwyr
 • PUGH, ROBERT (1749 - 1825), clerigwr Methodistaidd
 • PUGH, WILLIAM (1783 - 1842) Brynllywarch, meistr tir o dueddiadau Radicalaidd, a symbylydd masnach a diwydiant
 • PUGH, WILLIAM JOHN (1892 - 1974), Cyfarwyddwr Arolwg Daearegol Prydain Fawr
 • PUGHE, DAVID WILLIAM (1821 - 1862), meddyg - gweler PUGHE, JOHN
 • PUGHE, JOHN (Ioan ab Hu Feddyg; 1814 - 1874), meddyg ac awdur
 • PUGHE, WILLIAM OWEN (1759 - 1835), geiriadurwr, gramadegydd, golygydd, hynafiaethydd, a bardd
 • teulu PULESTON Emral, Plas-ym Mers, Hafod-y-wern, Caernarfon
 • PULESTON, HAMLET (1632 - 1662), ysgrifennwr ar bynciau gwleidyddol - gweler PULESTON, JOHN
 • PULESTON, JOHN (c. 1583 - 1659), barnwr
 • PULESTON, Syr JOHN HENRY (1829 - 1908), bancer ac aelod seneddol
 • PURNELL, THOMAS (1834 - 1889), awdur
 • teulu PUW Penrhyn Creuddyn,
 • PUW, ROBERT (1609 - 1679), awdur - gweler PUW
 • PUW, SION (1620 - 1645), Pabydd - gweler PUW
 • PYLL - gweler JONES, JOHN
 • PYLL GLAN CONWY - gweler JONES, JOHN
 • PYRKE, JOHN (1755 - 1834), trydydd gwneuthurwr gwaith japan ym Mrynbuga